ANNE IS

theaterdocent, gespreksleider, programmamaker en schrijver.

Een naïve analyticus, een maker, een taalliefhebber en filosofiebewonderaar.