ANNE IS

publiekswerker, theaterdocent, gespreksleider, schrijver, theatermaker, zij/haar.

Een naïeve analyticus, een maker, queer, regelteef, taalliefhebber, filosofiebewonderaar.