ANNE IS

publiekswerker, educatiemaker, theaterdocent, gespreksleider, schrijver, theatermaker, zij/die/An.

Een naïeve analyticus, een maker, queer, regelteef, taalliefhebber, filosofiebewonderaar.